what-is-a-ssl-certificate-https-เว็บไซต์ไม่ปลิดภัย ssl คืออะไร

SSL Certificate คืออะไร

SSL Certificate (https) คือ ใบรับรองความปลอดภัยหลักของอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยซึ่ง SSL Certificate ช่วยปกป้องข้อมูลที่ขั้นละเอียดของคุณ ขณะที่ข้อมูลเดินทางข้ามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SSL Certificat เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องเว็บไซต์ของคุณแม้ว่าจะไม่ได้จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นบัตรเครดิต ธุรกรรมทางการเงิน แต่มันทำให้ความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่สำคัญและความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของคุณ

คุณควรปกป้องเว็บไซต์ของคุณด้วย SSL Certificate ในโปโตคอล HTTPS ทุกครั้ง แม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่ส่งข้อมูลสำคัญผ่านหน้าเว็บก็ตาม นอกเหนือจากการให้ความปลอดภัยที่สำคัญและความถูกต้องของข้อมูลทั้งเว็บไซต์ของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

HTTPS ยังเป็นข้อกำหนดสำหรับคุณลักษณะเบราว์เซอร์ใหม่จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จำเป็นสำหรับ แอปพลิเคชั่นเว็บขั้นสูง

HTTPS ช่วยป้องกันผู้บุกรุกไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ของคุณกับเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

2 thoughts on “SSL Certificate คืออะไร

  1. Pingback: Certificate Authority (CA) คืออะไร - SSL2YOU.COM

  2. Pingback: CSR (Certificate Signing Request) คืออะไร - SSL2YOU.COM

Comments are closed.

กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโปรโมชั่น

เพิ่มเพื่อน