CSR คืออะไร

CSR (Certificate Signing Request) คืออะไร

CSR (Certificate Signing Request) คือ ข้อความที่เข้ารหัสที่มีคีย์สาธารณะและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ บริษัท ที่อยู่ โดเมน และรายการ SAN  (ถ้ามี)

เมื่อป้อนข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดแล้วในระหว่างกระบวนการสร้าง CSR คำขอจะได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยใช้ไพรเวตคีย์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่พบใน CSR นั้นถูกใช้โดยผู้ออกใบรับรองเพื่อตรวจสอบและสร้างใบรับรอง SSL Certificate ที่ลงชื่อของคุณในใบรับรอง

กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโปรโมชั่น

เพิ่มเพื่อน