RapidSSL เป็น CA ที่ให้ความสำคัญกับความเร็ว กระบวนการออก SSL Certificate อัตโนมัติที่รวดเร็วและรวดเร็ว หมายความว่าคุณสามารถซื้อ SSL และเปิดใช้งานได้ในไม่กี่นาที